top of page
2 radars 1 camera 0 doubt_screen_1920x1080px.jpg

Trackman 4 är världens första svingradar med Dual Radar Technology

Avancerade teknik i ett användarvänligt gränssnitt. Här får du som spelare reda på alla viktiga parametrar i din golfsving.

Här finns även möjligheten att jämföra dig mot proffsen på touren i Trackman Combine läget.

TRACKMAN

UNLEASH YOUR POTENTIAL

TA REDA PÅ DINA SIFFROR

SMASH
FACTOR

Bollhastighet dividerat med klubbhastighet

Avser mängden energi som överförs från klubbhuvudet till bollen i träffen

Högre Smash Factor betyder bättre energiöverföring

SPIN RATE

Avser mängden spinn som sätts på bollen direkt efter träffen

Bollspinnen har stor påverkan på slagets höjd och distans

Visst är det kul att kunna nypa bollen pin high med en högspinnande wedge men minst lika viktigt är det att kunna hålla nere spinnen med dina längre klubbor i vindiga förhållanden

F

LAUNCH
ANGLE

Avser vinkeln bollen startar på i förhållande till marken

Tillsammans med bollhastigheten är Launch Angle en viktig parameter för att fastställa slagets höjd och längd

CARRY

Avser distansen bollen färdas i luften

Det är kombinationen av din bollhastighet, launch angle och spinn som påverkar din Carry distans

Kan du förbättra och optimera dessa faktorer ger du dig själv bättre förutsättningar att nå din fulla potential

BALL
SPEED

Avser bollens hastighet direkt efter träff

Bollhastigheten påverkas av klubbhastigheten och din Smash Factor

Längre drives betyder inte automatiskt högre klubbhastighet, en bättre Smash Factor ökar också din bollhastighet

DYNAMIC
LOFT

Avser loftet på klubban i träffögonblicket

Att hitta ett optimalt dynamiskt loft i förhållande till golfarens klubbhastighet är viktigt för att kunna optimera bollflykten och maximera Carry distansen

CLUB
SPEED

Fastställer en golfares potentiella distans

Klubbhastigheten mäts precis innan bollträffen 

 

Högre klubbhastighet betyder längre potentiell distans

ATTACK
ANGLE

Avser riktningen (upp eller ner) klubban färdas på i träffögonblicket

Slag som slåss direkt från marken bör ha en negativ Attack Angle för att säkerställa "boll före backe" och optimera golfarens Smash Factor

CLUB
PATH

Avser riktningen (höger eller vänster) klubban färdas på i träffögonblicket

Benämns även som svingspår

 

Normalt pratar man om "inifrån och ut" eller "utifrån och in" när man diskuterar svingspår

FACE
ANGLE

Avser klubbhuvudets riktning (höger eller vänster) i träffögonblicket

 

Normalt pratar man om att man har ett "öppet" eller "stängt" klubbhuvud

Vilken riktning bollen först startar mot påverkas till största del av klubbhuvudets position i träffögonblicket

bottom of page